fbpx
Jacob Peterson
Mr. Jacob Peterson

Certified Instructor / Academy Director

Mr. Jacob Peterson
3rd Degree Black Belt
Certified TaeKwonDo Instructor

Seth Finney
Mr. Seth Finney

Certified Instructor / Academy Director

Mr. Seth Finney
Academy Director- Fountain
4th Degree Black Belt
Certified Taekwondo Instructor

Gage Tocci
Mr. Gage Tocci

Certified Instructor / Academy Director

Mr. Gage Tocci
3rd Degree Black Belt
Certified TaeKwonDo Instructor